در طوفانی که در ذهنم برپاست

واژه ها گم شدند

افکار٬ سیل آسا به طرف من هجوم می آورند

و من مانده ام در این طوفان

واژه های مرا کسی ندیده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 

بیربط۱:کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد اما کسی که خودش رو به خواب زده رو هرگز نمیشه!

بیربط ۲:من مجالی برای تنهایی پیدا نکردم

بیربط۳:هرسال تو روزای نزدیک به روز مادر بهم میریزم