من دلم میخواهد

 تابلوی کوچک کودکیم دوباره جان بگیرد

و کمی از احساس خوشبختی

آن روزگاران را دوباره در قلم موی امروزهایم بزنم

شاید که نقاشی نیمه کاره ام

پایان خوش پیدا کند

 

 


 

انا لله و انا الیه راجعون

نوید مجاهد مدیر سایت اسپیشیال برای همیشه از بین ما رفت

پاورقی:الان حالم خوب نیست حتما یه مطلب دربارشون مینوسم