کفشهایم

 

 

 کفشهایم کو؟

هیچ گاه کفاشی برای پاهای من کفش ندوخت

ومن خود کفاشی شدم !

جنس کفشهایم را کسی تجربه نکرده است.

وچه بسیار کسانی که همواره نگاهشان به دنبال کفشهایی رنگین است.

کفشهای من رنگی از جنس سخت زمین دارد ٬

این سختی که در کفشهایم هست با وجودم آمیخته شد

و من شدم سراپا سرسختی !!

/ 0 نظر / 5 بازدید