شادم کردی قشنگم

با معصومیت چهره نازت

 

 با راه  رفتن و زمین خوردن و بی وقفه بلند شدنت برای راه رفتن

با خنده های خوشگل و بی صدایت

 با آرامشت،

ساعتی که با تو بودم شاد شاد شاد بودم

 کودک شدم بی خیال دنیای بزرگترها

چه دنیایی داری عزیزکم

 از ته دل خندیدم، شادشدم، انرژی گرفتم

و این  شادی در دلم یادگاری ازتوست.

غنچه نو شکفته باغ زندگی آرزو دارم  همیشه شاد باشی

پاورقی:این گل پسر یه ساله  دیروز مهمون ما بود برای چند ساعت واقعا چیزایی که بالا نوشتم تو خودم حس کردم

/ 0 نظر / 30 بازدید