نور درنور

کلید استجابت این دستان گره کرده در  دستان معین الضعفا والفقراست.

آنچنان که در صحن وسرایت مبهوت  میمانم برای گفتن از مهربانیت  گنجینه سخنانم تهی است

 مولای من  قبلم را سرشار از نور  و دستانم را لبریز از استجابت نما

 

/ 0 نظر / 8 بازدید