تسلیت

 امام صادق علیه السلام:

مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

شهادت اما جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

/ 0 نظر / 6 بازدید