مادر ،یعنی عشقی که دیگه خودشو نمیبینه

مادرم!

 

همه سالهای کودکیم را

همه نگرانی روزهای دیروز،امروز، فرداهایم

در چشمانت همیشگی شده است

کاش 

کاش

 می توانستم  غم چین زده بر جبینت

و کمر خمیده ات

را مرهمی باشم

اما مرهم من زمینی کجا و تو فرشته آسمانی ؟

 

/ 0 نظر / 18 بازدید