رنگین کمان

گلهای وحشی کویر وجود

عطش ناک نظاره گر خیمه آبی آسمان هستند

منتظرند

تا که شاید آوای رعد و برقی

سکوت

 سکوت همه جا را گرفته

و  آفتاب بر آنان حکمرانی میکند

.

.

.

قطره 

قطره

باران پاورچین پاورچین گلبرگ گلها را نوازش داد

با سکوت

                   بی صدا         

                                                 و بی نشانه آمد

  و آفتاب شکست خورد.

   و رنگین کمان را به منتظران باران هدیه داد.

/ 0 نظر / 5 بازدید