مناجات

الهی!نسیمی دمید از باغ دوستی

دل را فدا کردیم

بویی یافتیم از خزینه دوستی

به پادشاهی بر سر عالم ندا کردیم

برقی تافت از مشرق حقیقت،

آب وگل کم انگاشتیم

الهی!هرشادی که بی توست اندوه است

هر منزل که نه در راه توست زندان است

هر دل که نه در طلب توست ویران است

یک نفس با تو به گیتی ارزان است

یک دیدار ارآن تو،به صد هزار جان رایگان است

صد جان نکند آن که کند بوی وصالت

الهی!چه زیباست ایام دوستان با تو!

چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو!

چه خوش است گفت وگوی ایشان در راه جست وجوی تو!

چه بزرگوار است روز گار ایشان در سر کار تو!

ملکا!آب عنایت تو به سنگ رسید

سنگ بار گرفت از سنگ میوه

که دارم؟چه جویم؟

که می بینم؟چه گویم؟

شیفته این جست و جویم

گرفتار این گفت وگویم

                                                                                                      خواجه عبدالله انصاری

 

 

پاورقی:این مناجات زیبا رو به همه خوانندگان وبلاگم تقدیم میکنم و امیدوارم هنگامه طلوع سال جدید دستان زمینی ما به ید رحمه للعالمین برسد .

دعا در حق دیگران رو فراموش نکنیم که موجب برآورده شدن حاجت های خودمان میشود

سال نو همگی مبارک 

/ 0 نظر / 7 بازدید