عزیز

عید قربان یعنی فدا کردن همه "عزیز ها" در آستان "عزیزترین"

و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربانترین

 به امید آمدن آن مهربانترین زمین و آسمان

عید قربان مبارک

/ 1 نظر / 14 بازدید
محک دل

هر روزت عید قربان باشه خانم[قلب]