تعطلات تابستون

دوشنبه آخرین امتحان رو دادم ،

 

باکلی فکر ونقشه برای اینکه چیکار کنم و چه کتابهایی روبخونم،روی موضوع پایان نامه ام کار کنم و این جور چیزا .....

سه شنبه بعد ازظهر:

 خیلی الکی و مسخره تو خونه زمین خوردم و زانوم آسب دیده و بنابر تشخیص دکتر ۲هفته  کامل باید استراحت کنم و نباید راه برم تا ترمیم بشه. خدایا میخوام بگم جوابمو گرفتم وخیلی زیاد تر از قبل دوست دارم . خودم خیلی خوب علت این اتفاق رو میدونم.

از طرفی مسابقات دو ومیدانی جانبازان ومعلولین نزدیکه و من دو هفته از تمرینات عقب می مونم این خیلی بده .از این بابت حالم خیلی گرفته است ولی چاره ای ندارمنمیدونم چرا تا یه ذره دلم برای دیدن صحن عشق خوش میشه  همه چی از هم می پاشه ...........

 

 

پاورقی:

 کم کم دارم برای رفتن به خونه جدید دلم آماده میشم. بعد از آماده شدن همین جا آدرس رو میزارم و همه دوستانم رو لینک میکنم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید