پیله

کرم دوستی در پیله انتظار پروانه شدن را لحظه شماری میکند

اما از دنیای بیرون خبر ندارد


پیله هیچ وقت سوراخ نشد

و عاقبت کرم  تلف شد

هیچ کس دوستی را نمی شناسد

همه با کژدم دشمنی همدیگر را میگزند

/ 8 نظر / 13 بازدید
خط رنگی

وای عزیزم چرا باز نشد این پیله ! خوب کمکش می کردی اگر میدانستم یک جوری نجاتش می دادم

خط رنگی

گل نازمن گلدون یاس سفید این روزها چه خبر شده ؟

فاطمه

از دبستان یاد گرفتم خیلی از واژه ها مخالف یکدیگرند. مثل: بودن و نبودن... رفتن و ماندن... اما حالا که تو مخالف من شده ای یاد گرفتم این قانون استثنا هم دارد... می نویسم: دوست= دشمن .... (تبصره: تو مجاز از او...)

رنگینک

سلام چی می گی؟ چیزی شده؟[ناراحت] فاطمه چی می گه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خط رنگی

سلام خوبی ماهی من ممنونم ازم یاد کردی فدای نظرت بشم شعرش برای تو بود