الهی!

الهی, راز دل را نهفتن دشوار استو گفتن دشوارتر

الهی؛ماهمه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای, وما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای.

الهی؛ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است و رهزنهای بسیار در کمین و بار گران بر دوش ، یاهادی«اهدنا الصراط المستقیم *صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم والضالین!»

الهی؛اگر ستار العیوب نبودی ,ما از رسوایی چه می کردیم؟

الهی؛کلمات وکلامت اینقدر شیرین و دلنشین اند ,خودت چونی؟؟

الهی ؛خوش دلم که از درد مینالم,که هر دردی را درمانی نهاده ای.

الهی؛پیشانی بر خاک نهادن آسان است ,دل از خاک برداشتن دشوار است.

الهی؛ نهر ,بحر نگردد ولی تواند با وی بپیوندد و جدولی از او گردد.

الهی؛اگر بخوام شرمسارم ،واگر نخواهم گرفتار.

الهی؛آخر خودت را درحق ما اول بفرما،که آخرین شفاعت را ارحم الراحمین فرماید.

الهی؛تو خود گواهی که سخنان ما از بی تابی است ؛برما متاب.

الهی؛در بسته نیست ،ما دست و پا بسته ایم.

الهی ؛خوابهای ما را تبدیل به بیداری بفرما!

الهی ؛ذلت و اذت ،قریب هم بلکه قرین همند،که«إن مع العسر یسرا»

الهی ؛اگر آخرم مثل اولم باشد،بدا به اول و آخرم.

الهی؛آمدم ردم مکن

                                                                                            الهی نامه آیه الله حسن زاده آملی

ممنونم از همه شما دوستان خوبم که با نظراتتون همه جوره کمکم کردید.

شب نوزدهم شبی که خدا رو صدا کردم شبی که دست گداییم بالا گرفتم تا ...

 

شبی که خدا گفت فقط .و فقط به خودم بگو

شبی که به مادرش قسمش دادم

شبی که .........

وقتی رسیدم خونه یه شادی تو وجودم بود.

برای همتون دعا کردم البته اگ قابل ولایق باشم.

امشب تقدیرمون تحکیم میشه و شب بیست و سوم تائید و مهر و امضا

خدایا یه حق بزرگ مرد آفرینش فرج مولامون آقا امام زمان (عج)رو تو تقدیر این یکساله ما قرار بده.

  تکه های از مناجات زیبایی  الهی نامه رو گذاشتم خیلی دلنشینه

 التماس دعا

   

/ 0 نظر / 7 بازدید