پست های ارسال شده در آدر سال 1387

نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو                                                              به منکر علی بگو نماز خود قضا کند عید سعید غدیرخم مبارک
/ 0 نظر / 9 بازدید