پست های ارسال شده در دی سال 1389

ما آدمها!

آدمها                  ما آدمها                                   خودمان به خودمان دروغ میگوییم در پیله  غفلت جا خوش  کرده ایم                                 و از روشنای فهمیدن هراسانیم                                                    ما ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 15 بازدید