عنوان نداره ............

پختگی هزینه گزافیست که برای بزرگ شدن میپردازیم.

 

 

تجربه نامیست که بر روی اشتباهاتمان میگذاریم.

 

رنج تنهایی را بهتر از گدایی محبت است.

این سه تا جمله خیلی ذهنمو درگیر کرده.

 

بیربط:از جمله (تو دیگه چرا؟؟) بدم میاد...........

بیربط: چرا عادت کردیم همیشه به چیزایی که بقیه دارن توجه کنیم ویادمون بره که ما ایرانی هستیم.

 بیربط:خسته ام خیلیییییییییی 

/ 0 نظر / 6 بازدید