سلام

 ناگفته ها بسیار و مجال اندک

 

 همه این را خوب میدانند که تنهایی؛تنها رفیق شفیق شان است اما باور ندارند

 

در باغ رنگارنگ دوستی روزهای خزان و برگ ریزان  است

 

صدای خش خش برگهای درخت سکوت فریادی به بلندای کوه های سر به فلک کشیده دارد

 

بلی!

 

سکوت بلندترین فریاد است.

 

و زندگی ساز خود را میزند و سماجت ما برای کوک کردن ساز زندگی بی اثر است.

 

 

اگر غدیر را فراموش نمیکردیم دنیا نور درنور بود اما........

/ 0 نظر / 11 بازدید