قاب

قاب خالی تنهاییم را به دیوار قلبم آویختم

 

آخِر ،

چشمانم به جاده ی آسمان است تا دستان خداوند ؛

زیباترین تابلوی زندگیم را تصویر کند

 وتنهاییم چه قاب سعادتمندی خواهد شد!

/ 0 نظر / 18 بازدید