نوید

نوید مجاهد؛

 

نویدی بود برای همه آنان که تنهای هاشان رو با خودشان تقسیم میکردند وهر روز جرعه ای از جام تلخ  تنهایی و یاس و فراموشی را مینوشیدند و آن ذره ذره در وجودشان رسوخ میکرد.

نوید جام تلخ  انزوا را شکست و جامی از عسل ناب همدردی و هم جنسی را به همگان ارزانی داد

نوید ؛لبخند را برای  دوستانش  هدیه آورد و فهماند که تنها نیستند و  هم نوعان زیادی در جای جای  زمین در خانه ای مجازی گرد آمدند. حرف ردند؛خندیدندو گریه کردن اما همه در کنار هم.

نوید که رنگ آبی آسمان را مدتها بود کهاز یاد برده بود اما دلش آسمانی بود.

نوید در ذهن دوستانش برای همیشه حکاکی شد چرا که جسمش را به وفادارترین دوستش ،خاک، بخشید  و روحش درآغوش گرم یار مهربان آرام گرفت.

و من فهمیدم که باید بر روی ضرب المثل (( محبت تو دیدنه)) خط قرمز بکشم  چرا که کسی از ما اسپشیال های سبز و آبی نوید را ندیده بودیم ولی همه بی آنکه نوید را دیده باشیم دوستش داشتیم. در غم از دست دادن او  همه با هم همنوا شدیم و گریستیم.

درباره نوید مجاهد

special

/ 0 نظر / 5 بازدید